Regionale energiestrategie heeft de kaarten opnieuw geschud.

Elektriciteit werd vanouds opgewekt door grote nutsbedrijven in gas- en kolencentrales. Sinds de opmars van duurzame energie, zien wij landbouw en energie steeds dichter bij elkaar komen, waarmee de boer nu in twee van de belangrijkste behoeften van deze tijd kan voorzien: Voeding en groene stroom. ‘No farmers no food’ maar ook ‘No farmers no energy’.

Windenergie in opmars

In totaal staan er in Nederland op land en zee 2.610 windmolens met een vermogen van 6.700 Megawatt (Bron: Windstats, 1 januari 2021). In 2020 is er 2.261 MW gebouwd, bijna zeven keer zoveel als een jaar eerder. Ondanks de toegenomen capaciteit is het doel voor wind op land uit het Energieakkoord niet gehaald.
Inmiddels worden nieuwe, nog ambitieuzere, doelen gesteld via de regionale energiestrategie (RES).

De bouw van nieuwe windturbines gaat steeds sneller (Bron: Windstats, 1-1-2021)

Regionale energiestrategie (RES)
Nederland is naar aanleiding van het klimaatakkoord opgedeeld in 30 RES-regio’s, die samen 35TWh per jaar aan energie dienen op te wekken in 2030. Per regio werken gemeenten, waterschappen en netbeheerders samen aan een plan voor decentrale energieopwekking. Mede door deze samenwerking en de scherpe doelstellingen voor emissiereductie, worden de kaarten opnieuw geschud.
Ook in gemeenten waar eerder het beleid geen windturbines toeliet, wordt nu de mogelijkheid voor windparken gecreëerd vanuit de RES.

De boer aan zet
Graag kijken wij met u hoe u kunt profiteren van deze nieuwe doelstellingen en de groeiende windmarkt. Voor meer informatie over het oogsten van wind, lees verder.