Kosten en kostenvergoeding

Theorie

E-learning €57,69 excl. btw
Theorie klassikaal €120,- excl. btw
Theorie-examen €51,59 0% btw
Theorie-examen met extra tijd €64.95 0% btw

 

Praktijk

Lespakket met flink wat ervaring (bv thuis op de boerderij of je bent al in bezit van een autorijbewijs)

  • 16 uur rijles, 1,15 uur begeleiding tijdens examen (incl. examen)

Lespakket met weinig tot geen ervaring.

  • 20 uur rijles, 1,15 uur begeleiding tijdens examen (incl. examen)
 

€ 1.857,55 excl. btw

 

€2.217,55 excl. btw

Los praktijkexamen € 305,05 0% btw
Extra lesuren (bij afname lespakket) € 90,- excl. btw

*Prijswijzigingen voorbehouden

 

Kostenvergoeding

Cumela
Brancheorganisatie Cumela komt leerlingen van de opleiding Groen, Grond & Infra tegemoet met een vergoeding voor de kosten van het T-Rijbewijs. De vergoeding bedraagt €. 850,-.

Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, moet je aan alle volgende voorwaarden voldoen:
– Je moet de opleiding Groen, Grond & Infra (gaan) volgen.
– De rijopleiding voor het T-Rijbewijs is/ wordt gevolgd bij een CBR-erkende opleider die beschikt over een door het CBR goedgekeurd examenvoertuig.
– De rijopleiding is/ wordt afgesloten met het behalen van het T-Rijbewijs.
– Het T-Rijbewijs is/ wordt behaald binnen de periode van zes maanden vóór de start van het eerste schooljaar tot en met de laatste dag van het eerste schooljaar van de opleiding. Bepalend hiervoor is de afgiftedatum van het T-Rijbewijs.
– Je kunt de vergoeding maar 1 keer ontvangen.
– Je loopt stage (BOL of Praktijkleren) of bent werknemer (BBL) bij een erkend leerbedrijf en hebt een geldige beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO of POK).
– Het leerbedrijf waar je de BPV volgt, past de cao-leo (cao loonwerk) toe en is aangesloten bij Colland.

Colland
Ook wanneer je werkzaam bent in de sector dierhouderij, paddenstoelen of open teelten kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming. Deze vergoeding kun je aanvragen via de Colland cursusgroepenregeling en bedraagt 25%.
Het gaat om kosten die na 1 januari 2017 zijn gemaakt voor bijvoorbeeld theorielessen, leermiddelen en examengeld.

Klik hier voor meer informatie.

Deze vergoeding kun je zelf aanvragen bij Colland
Backoffice Colland
Postbus 3189
5902 RD Venlo
088 – 00 84 550
info@colland-administratie.nl

GroenGrondInfra
Je kunt subsidie aanvragen voor het behalen van je T-rijbewijs. Zeker de moeite waard, want de vergoeding is verhoogd naar 850,-. Klik hier voor het aanvraagformulier voor gedeeltelijke vergoeding van het T-rijbewijs van groengrondinfra.

 

Voor vragen over de tegemoetkoming in de kosten voor het T-Rijbewijs kun je ook contact opnemen met Abemec. Wij helpen je graag. Neem contact op via trekkerrijbewijs@abemec.nl of 0413 – 38 29 11.