Smart Farming

Net als veel andere ondernemers vindt Abemec het belangrijk om bij te dragen aan verantwoord en duurzaam ondernemen. We zijn continu op zoek naar innovatieve manieren om het milieu te ontlasten. Op het gebied van Smart Farming en Robotics zijn we al heel actief maar ook op andere vlakken (groene energie) willen we van toegevoegde waarde gaan zijn.

Abemec heeft ruime ervaring met precisielandbouwproducten. Gps, sectieafsluiting, plaatsspecifiek bemesten of spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Manieren om het leven van de agrariër makkelijker te maken en het milieu te ontlasten/ontzien.

Al sinds 2005 zijn we actief op het gebied van Smart Farming. We zijn gestart met de verkoop van gps-gerelateerde producten en waar een paar jaar geleden de focus voornamelijk nog lag op databeheer en software is deze nu verschoven naar autonoom en duurzaam werken met robots.