Smart Farming

Al sinds 2005 is Abemec actief bezig met Smart Farming. Gestart met de verkoop van gps-gerelateerde producten en doorontwikkeld tot leverancier van robots.

Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. De wereldbevolking groeit en het areaal landbouwgrond daalt. De opbrengsten moeten stijgen om in de toekomst voldoende voedsel te garanderen. Het verhogen van de opbrengst moet wel verantwoord gebeuren, onder andere door het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken en alleen daar te gebruiken waar ze nodig zijn en het beste rendement opleveren.

Abemec Smart Farming

Om deze ontwikkelingen beter te kunnen volgen en u beter te kunnen adviseren, heeft Abemec de krachten gebundeld in Abemec Smart Farming. Hierin zijn alle producten en diensten opgenomen die bijdragen aan de precisielandbouw van de toekomst.

Precisie in de praktijk

Abemec heeft ruime ervaring met precisielandbouwproducten voor zowel nieuwe als ook bestaande machines. In de afgelopen jaren hebben we zo’n 40 veldspuiten omgebouwd en uitgerust met GPS gestuurde sectiebesturing. Ook was Abemec één van de eerste partijen die een GPS gestuurde sectieafsluiting ontwikkelde voor de Joskin gras- en bouwlandinjecteur.

Heeft u zelf specifieke wensen? Abemec kan voor vrijwel alle machines maatwerk leveren. Graag bekijken we samen met u wat de mogelijkheden zijn. Interesse? Neem contact op met onze specialisten.