Raven Sidekick injectiesysteem

Het Sidekick Pro – direct injectiesysteem is een nieuw injectiesysteem van Raven dat volledig aan alle gevraagde eisen voldoet en geïnstalleerd kan worden op alle type spuiten. Raven injecteert het middel naar ratio in de hoofdleiding waarna het door een mixerbuis wordt opgemengd in de hoofdleiding.

Met dit nieuwe injectiesysteem kunnen tijd en kosten worden bespaard, vooral bij het gebruik van herbiciden, insecticiden, vloeibare kunstmest of hulpstoffen. Deze middelen komen niet in de tank en er kan dus eenvoudig worden gekozen ze wel of niet toe te passen.

Voordelen:
– Te installeren op iedere spuit van elke leeftijd.
– Tot 4 pompen op 1 spuit, dit maakt het mogelijk om tussen middelen te wisselen en enkel schoon water in de hoofdtank te behouden
– Systeem is ISOBUS gebaseerd en werkt met meerdere universele terminals
– Dubbele plunjerpomp, waardoor er een continue stroom geïnjecteerd wordt.
– Dosering of verhouding tussen verschillende middelen kan tijdens het spuiten aangepast worden
– Op een injectiesysteem is code A2349 van toepassing, waardoor het systeem in aanmerking kan komen voor MIA / Vamil.

Squall in combinatie met Raven Sidekick injectiesysteem; complete oplossing in driftreductie en verbeterde bedekking.

Met het Sidekick Pro injectiesysteem kan ook Squall als hulpstof toegevoegd worden.
Squall verbetert de gewasbescherming en onderscheidt zich van andere hulpstoffen door zijn meervoudige werking.
– Minder drift, direct bij de spuitdop zorgt Squall voor minder drift.
– Betere hechting, op het gewas zorgt de toevoeging van Squall voor een hechtende werking. Door de plakkende, hechtende werking zal er meer middel op het gewas blijven zitten.
– Meer vloei, eenmaal op het gewas zal Squall zorgen voor een lichte vloei van de middelen over het gewas en dus een groter bedekt oppervlak met middel.
– Regenvaster, de hechtende werking zorgt voor een regenvastheid.

Squall is toegelaten als drift reducerende techniek wanneer het geïnjecteerd wordt.
50 %  –>  75% driftreductie
75%   –>  90% driftreductie
90%   –> 95% driftreductie

Er kan dan met 90% dop middelen worden gespoten die een 95% driftreductie-eis hebben, waarbij niet altijd een drukregistratie nodig is.

Voordelen van Squall injecteren in de leiding:
– Spuit blijft conventioneel te gebruiken
– Geen zwaardere boom
– Geen restricties voor boombreedte
– Is eenvoudig te installeren op iedere spuit
– Mogelijk om conventioneel 95% drift te reduceren zonder drukregistratievoorziening
– Verbeterde bedekking door hechting en uitvloeien van Squall