SKL (Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek) heeft een aantal regels opgesteld om duidelijkheid te scheppen over het keuren van spuitmachines. De stichting heeft een gedragslijn opgesteld over hoe om te gaan met machines die na de keuring zijn aangepast: moeten deze opnieuw gekeurd worden of niet?

Als er constructieve wijzigingen aan de machine hebben plaatsgevonden, is deze niet meer gelijk aan de uitvoering zoals deze is goedgekeurd en zoals is vermeld op het keuringsrapport. De wijzigingen kunnen invloed hebben op het functioneren van de machine, zodat de oude keuring niet meer geldig en een herkeuring nodig is. De machine is daarna weer voor 3 jaar goedgekeurd.

Wat maakt volgens SKL wel of geen wezenlijk verschil op het functioneren van de machine?
Een nieuwe keuring is nodig bij verbreding van de spuitboom en bij montage van extra delen, waarbij deze worden voorzien van driftreducerende techniek. Bijvoorbeeld een verandering van de dopafstand van 50 naar 25 cm of het achteraf monteren van een systeem van luchtondersteuning, sleepdoek of MagGrow-systeem.

Bij het vervangen van spuitdoppen is geen nieuwe keuring nodig. Wel moet de eigenaar met een pakbon of factuur kunnen aantonen dat de doppen na de keuringsdatum op de machine zijn gekomen. Bij montage van een drukregistratievoorziening (DRV) is ook geen nieuwe keuring nodig, deze wordt bij de eerstvolgende keuring beoordeeld.

Kijk voor meer informatie ook op de website van SKL