;

Laatste nieuws

Verplicht vanggewas zaaien na mais

donderdag 28 juni 2018
Om te voorkomen dat er teveel stikstof uitspoelt in de herfst en de winter worden de regels in de maisteelt aangescherpt. Per 1 januari 2019 is het verplicht voor maisteelt op zand en lössgronden om voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. Uitzondering op de regel is biologische mais en voor CCM en korrelmais wordt de deadline mogelijk uitgesteld naar 1 november.

Omdat er op 1 oktober nog niet altijd geoogst is, gaan deze deadlines zeker voor een spanningsveld zorgen. Afhankelijk van het maisras, de gewenste onkruidbestrijding en weersinvloeden zal er door u een keuze gemaakt moeten worden in de te volgen strategie.

Er zijn diverse opties om invulling te geven aan de nieuwe regelgeving.
- Gelijktijdig met de mais zaaien of als deze net opkomt
- Onderzaaien wanneer de mais kniehoog staat
- Nazaai voor de deadline, de mais moet dan voor 1 oktober geoogst zijn

Niet alle gewassen zijn geschikt als vanggewas na mais. Toegestane gewassen zijn:
- Bladkool
- Bladrammenas
- Gras
- Japanse haver
- Triticale
- Wintergerst
- Winterrogge
- Wintertarwe

Abemec heeft diverse machines en oplossingen om u te helpen met deze vernieuwde regelgeving. Denkt u bijvoorbeeld aan schoffelmachines, wiedeggen en maiszaaimachines met gecombineerde zaaibakken.

Neem voor meer informatie contact op met uw Abemec verkoper of stuur een mail naar sales@abemec.nl.


Image title
Aan het laden
Aan het laden