Weidebloters

Weideresten – het gras dat door het vee niet gegeten wordt – tasten de kwaliteit van het gras en de rentabiliteit van de weide aan. Daarom, en met het oog op een snelle en gelijkmatige hergroei van uw weiden én het verhinderen van de ontwikkeling van onkruid en parasieten is maaien van weideresten noodzakelijk.

Abemec heeft hiervoor de weidebloters van Joskin in het assortiment. Bent u op zoek naar een weidebloter? Download de productbrochure of neem contact op met uw Abemec verkoper voor meer informatie.