Sloten & Bermonderhoud

Sloten en bermen omlijsten uw akkers en weilanden, kaderen uw percelen af. In landbouwgebieden vormen sloten één van de weinige natuurlijke elementen tussen akkers en weilanden. Naast hun functie om overtollig hemel- en grondwater af te voeren, bieden ze vlucht- en schuilplaatsen aan diverse dieren. Een goed ontwikkelde berm, met allerlei verschillende bloemen en planten, zorgt voor verbinding tussen het voedsel- en leefgebied van dieren en zorgt daarnaast voor een hoge belevingswaarde voor de weggebruiker.

Berti, Maschio Gaspardo en Bos

Om de functionaliteit, veiligheid en ecologische waarden van sloten en bermen te waarborgen is onderhoud erg belangrijk. Goed onderhoud van sloten en bermen vraagt o.a. om speciale maaiarmen, klepelmaaiers, harken, bermvijzels en walkantfrezen. Abemec heeft hiervoor machines van Berti, Maschio Gaspardo en Bos in het assortiment.

Wij adviseren u graag over machines die u helpen het onderhoud aan sloten en bermen snel en efficiënt te kunnen doen. Passend bij uw situatie en met oog voor de natuur. Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie.