HTA DriftControlPlus van Agrifac waarborgt driftreductieklasse bij variabele afgifte

Goedgekeurd als driftreducerende techniek in de 75, 90 of 95% driftreductieklasse

Met HTA DriftControlPlus met verlaagde spuitboom maar Agrifac het mogelijk om te kiezen uit driftreductieklassen 75%, 90% of 95%. Binnen elke gekozen driftreductieklasse is het mogelijk de afgifte te variëren of de afgifte constant te houden bij een veranderende rijsnelheid, waarbij de gekozen driftreductieklasse in stand blijft.

HTA dop opnieuw ontwikkeld

Agrifac heeft de HighTechAirPlus (HTA) spuitdop opnieuw ontwikkeld. De dop (Agrifac HTA10/39-TKSS4) heeft een ander binnenwerk gekregen, waardoor het nu mogelijk is geworden om op 30 cm hoogte en 25 cm dopafstand een goede dwarsverdeling te verkrijgen waarbij een driftreductie van 95% behaald kan worden.
De EcoTRonicPlus spuitcomputer zorgt er voor dat bij veranderende waterdruk de bijbehorende luchtdruk wordt geregeld volgens de driftreductie-curve (75%, 90% of 95% driftreductie) waardoor onder alle omstandigheden de ingestelde driftreductie wordt geborgd.

HTA DriftControlPlus eenvoudig in te stellen

EcoTronicPlus zorgt er voor dat continu en volledig automatisch de verhouding tussen de luchtdruk en de vloeistofdruk zo wordt ingesteld dat de gekozen driftreductie niet verandert. De gebruiker hoeft alleen maar de gewenste driftreductieklasse in te stellen via het scherm in de cabine.
Als de gevraagde afgifte niet kan worden gehaald door bijvoorbeeld een te hoge of te lage rijsnelheid, dan komt er een alarmsignaal, echter de ingestelde driftreductie blijft ook dan gehandhaafd. De chauffeur kan dus nooit een fout maken waardoor de driftreductie gaat afwijken van de ingestelde waarde.

Bij bespuiting langs het oppervlaktewater of een perceelrand dient door de chauffeur de optie ‘randmodus’ te worden ingeschakeld door middel van een schakelaar in de cabine. De ‘randmodus’ bestaat uit een Agrifac 10/39-TKSS4 spuitdop die 10 cm binnen de buitenste lucht-vloeistofmengdop is geplaatst en onder een hoek van 8° naar binnen is gedraaid. Bij het inschakelen van de randmodus worden de buitenste twee reguliere lucht-vloeistofmengdoppen automatisch afgesloten.

Driftreducerende techniek

Omdat het HTA DriftControlPlus systeem als driftreducerende techniek is aangemerkt is er geen drukregistratie nodig.