Veris MSP3 bodemscanner


De Veris MSP3 bodemscanner is een uniek sensorplatform waarmee in één werkgang vier belangrijke bodemvariabelen en de hoogteligging in kaart worden gebracht. De Veris bodemscanner is opgebouwd uit drie sensorsystemen die ieder ook afzonderlijk leverbaar zijn. Het systeem meet al rijdend de zuurgraad (pH), organische stof percentage en de EC op bouwdiepte 0-30 cm en in de wortelzone 0-90 cm.

  • Plaatsspecifiek in kaart brengen van de bodem

  • 5 metingen door één machine

  • pH-, organische stof- en EC-meting

  • Werksnelheid 8 tot 12 km/u

  • Zeer betrouwbare data

  • Belangrijke basis voor precisielandbouw

Door on-the-go pH te meten met de Veris Soil pH managersensoren, kunnen nauwkeurige taakkaarten worden gemaakt voor plaatsspecifieke bewerkingen zoals bijvoorbeeld de variabele afgifte van kalkmeststoffen.

De OpticMapper van Veris gebruikt een optische (NIR) sensor die onderop een zaai-element is gemonteerd om het organische stofgehalte te bepalen. Deze kaarten vormen een goede basis voor variabel zaaien en planten, alsmede voor variabele toediening van compost.

Veris EC surveyor schijven brengen bodemtextuur in kaart op basis van elektrische geleidbaarheid met als resultaat een nauwkeurige bodemkaart van uw percelen.

Meer informatie?

Bel naar:
+31 (0)413 38 29 11
Mail naar: sales@abemec.nl
Aan het laden
Aan het laden