Vanaf 1 januari 2020 is het volgens de Arbowet verplicht om een gordel te dragen in de trekker, wanneer dit zinvol is. Daaronder valt het (snel) rijden met de trekker over de openbare of eigen weg en werk met kantelgevaar, zoals het aanrijden van kuilen of het verrichten van werkzaamheden langs slootkanten, kanalen of op hellingen.

Als er geen direct gevaar is, zoals bij rustig rijden op het veld of op het erf is er geen gordelplicht.

De gordelplicht is een Arbowetverplichting en is nog niet opgenomen in de wegenverkeerswet. Wat betekent dat niet de politie zal handhaven, maar dat het ministerie van SZW (voorheen arbeidsinspectie) controleert en indien nodig boetes uitdeelt.

In trekkers zitten heupgordels. Deze geven goede bescherming als je hem over je heupen of over je bekken draagt. Niet over de zachte delen van je buik.

Lees meer op veiligop1.nl/gordelom

ACTIE: Gordels voor de trekker zijn nu verkrijgbaar in de Abemec webshop voor slechts € 29,- (excl. btw)