Per 1 januari 2021 neemt Abemec de landbouwmechanisatie-activiteiten van Timmer & Timmerman Mechanisatie uit Gieten over. Alle activiteiten worden voortgezet op de huidige locatie onder de naam Abemec Gieten.

Om blijvend toegevoegde waarde te kunnen leveren aan klanten en continuïteit te bieden aan medewerkers heeft Timmer & Timmerman Mechanisatie besloten zich aan te sluiten bij Abemec. Door de overname kan met dezelfde mensen de dienstverlening gecontinueerd worden. Abemec en Timmer & Timmerman Mechanisatie zijn ervan overtuigd dat met deze stap wordt ingespeeld op de eisen die in de toekomst aan een landbouwmechanisatiebedrijf worden gesteld en dat daarmee een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de versterking en verdere professionalisering van de agrarische sector in de regio Groningen en Drenthe.

Met de aanwezige kennis op rundveehouderijgebied en melkwinning en de potentie om in de toekomst te groeien in de rundveehouderij en akkerbouw gaat Abemec Gieten de uitdaging met vertrouwen en daadkracht aan. Abemec Gieten blijft, zowel in de melkwinning als in mechanisatie, de huidige merken verkopen en onderhouden. Vanuit Abemec wordt het assortiment uitgebreid met diverse bekende Abemec-merken aangevuld.

Met de locatie in Gieten beschikt Abemec na de overname over 22 vestigingen. De overname past goed in de strategie van Abemec om als zelf-importerend dealer verder door te groeien in Nederland. Samen met het eerder dit jaar overgenomen Mechanisatie Mariënberg in Overijssel en de vestiging Abemec Onderdendam verwerft Abemec zich een stevige positie in het Noorden en Oosten van Nederland.