;

Laatste nieuws

Optimaal bodembeheer m.b.v. TalkingFields en Datamanagement

woensdag 27 februari 2019
Het aan de hand van opbrengstmetingen en / of satellietbeelden plaatsspecifieke bodemmonsters steken, biedt mogelijkheden voor optimaal bodembeheer.
Abemec maakt het mogelijk om met de softwareoplossingen van FarmFacts hoge en lage productieve zones in beeld te brengen. Deze zones worden vervolgens bemonstert op gps en geanalyseerd. De bodemanalyses geven de groeibeperkende factoren weer. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen pH en organische stof en kunt u zich gaan richten op de factoren die de groei het meest belemmeren.

Satellietbeelden en TalkingFields
De mogelijkheden om via satellietbeelden de (historische) groei in beeld te brengen worden steeds beter. Deze informatie biedt een goed uitgangspunt voor plaatsspecifieke bemonstering. Met TalkingFields bieden we satellietdata aan die de historische groei (van de afgelopen 10 jaar, gecomprimeerd in 1 beeld) in kaart brengt. Hiermee wordt een goed beeld gecreëerd van de hoge en lage productieve zones in een perceel in een raster van 10 x 10 meter.

Op afbeelding 1 wordt links de TalkingFields data afgebeeld. En rechts is hetzelfde perceel opgedeeld in 4 zones. Hoog, gemiddeld en 2 laag productieve zones.
Image title

De bodemanalyses geven na de zonebemonstering een goed beeld van de beperkende factoren. Wanneer de groeibeperkende factoren bekend zijn, kan het probleem zeer gericht aangepakt worden om het bodembeheer te optimaliseren.

Afhankelijk van het aantal analyses en de kosten per analyse kost deze methode van het in kaart brengen van de groeibeperkende factoren ongeveer € 75,- per hectare.

Opbrengstkaarten
Tegenwoordig zijn veel oostmachines uitgerust om GPS van de opbrengst, droge stof, mineralen, etc. te meten. Ook deze data geeft een uitstekende basis voor plaatsspecifieke bodemanalyses. Op afbeelding 2 ziet u een opbrengstmeting van een Krone hakselaar uitgerust met een NIR sensor om naast de opbrengst en droge stof ook de energie en mineralen te meten.

Image title

Ook deze opbrengstkaarten geven na een plaatsspecifieke bemonstering een goed beeld van de beperkende factoren in de laag-productieve zone.

De beperkende factoren
Plaatsspecifiek bemonsteren in de hoge en lage productieve zones aan de hand van satellietbeelden en opbrengstkaarten brengen de beperkende factoren goed in beeld. Bepalend onderdeel is daarbij de analyse. Wanneer er een uitgebreide analyses opgevraagd wordt, waarbij naast de pH en org. stof ook de mineralen en sporenelementen worden gemeten, kunnen we dus zeer specifiek zeggen wat de meeste groeibelemmerende factor is en deze als eerst aanpakken!

NextFarming Office
De software oplossing van FarmFacts, NextFarming Office biedt de mogelijkheid om de satellietbeelden en opbrengstkaarten op te slaan. Deze data wordt vervolgens geanalyseerd en met de software vervolgens weer omgezet naar taakkaarten om gericht de beperkende factoren aan te pakken en bodembeheer te optimaliseren.

Een optimale bodem is de juiste start van de teelt. Abemec biedt u de mogelijkheid data te creëren en hiermee aan de slag te gaan om op die manier te zorgen voor een juiste start van de teelt.

SmartFarming by Abemec.

Aan het laden
Aan het laden