;

Laatste nieuws

Subsidie met POP3

donderdag 10 januari 2019
De provincie Noord-Brabant wil landbouwers stimuleren om te investeren in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat doen ze middels het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3); de subsidieregeling voor de innovatieve agrarische ondernemer.

Subsidie kan verkregen worden wanneer een landbouwer of een samenwerkingsverband van landbouwers investeert in een of meerdere bedrijfsmiddelen die zijn weergegeven op de door de provincie opgestelde investeringslijst. Alle investeringen die op deze lijst staan, dragen bij aan de waterkwaliteit door het toepassen van beter bodembeheer.

Nr.

Omschrijving investering

Score

1

Machines en hulpmiddelen voor het overschakelen op een teeltsysteem met vaste rijpaden, waarbij onbereden bedden ontstaan met een breedte van tenminste 280 cm. Inc. GPS en evt. railsystemen.

8

2

Werktuigen voor strokenbewerking van landbouwgrond waarbij maximaal 50% van de werkbreedte wordt bewerkt, incl. GPS.

8

3

Werktuigen voor het snijden of hakselen en gelijkmatig uitstrooien van beheergras, bermmaaisel, slootmaaisel of gewasresten over landbouwgrond.

7,5

4

Werktuigen voor het niet-kerend bewerken, inwerken of onderwerken van gewasresten en groenbemesters met behulp van schijven, rollen, flexibele tanden of snijders.

7

5

Werktuigen voor het bemesten van landbouwgrond waarbij gebruik wordt gemaakt van een sleepslang of mesthaspel. Incl. maximaal 500 meter slang, GPS en automatische sectieafsluiting.

7

6

Bandendrukwisselsystemen met een zodanige capaciteit dat de banden binnen 1 minuut van 1 op 2 bar kunnen worden gebracht.

7

7

Banden die geschikt zijn voor zeer lage druk (vf-banden) mits ze worden gebruikt op wielen die zijn of worden uitgerust met een drukwisselsysteem.

7

8

Werktuigen voor het bovenover ploegen van landbouwgrond, incl. GPS.

6,5

9

Graslandwoelers en graslandbeluchters met een werkdiepte van tenminste 8 cm.

6

10

Rupsbandsystemen voor landbouwmachines of voor voertuigen voor het afvoeren van oogstproducten. Rupsbanden geven bij gelijke wiellast minder kand op bodemverdichting. Naast de rupsunits zijn ook de montagekosten en de kosten voor benodigde aanpassingen van bijvoorbeeld het aandrijfsysteem, de stuurinrichting of de wielkasten subsidiabel.

6

11

Het maken of laten maken van digitale bodemkaarten om de variatie in organisch stofgehalte, pH, geleidbaarheid, bemestingstoestand, bodemleven of bodemstructuur in beeld te brengen.

6


De investeringen op de lijst zijn voorzien van een score. De hoogte van de score bepaalt de plaats van de aanvraag bij rangschikking, wanneer het totale budget wordt overschreden. Totaal is voor deze openstelling een budget beschikbaar van meer dan 2 miljoen euro. Het subsidiepercentage is 40%, minimaal dient voor € 10.000 aan subsidie aangevraagd te worden, maximaal kan € 50.000 verkregen worden.

Aanvragen voor deze regeling kunnen worden gedaan tot en met 11 februari 2019.
Heeft u investeringsplannen of vragen over deze regeling? Neem dan contact op met uw Abemec verkoper of kijk op www.subsidiefocus.nl


Image title
Aan het laden
Aan het laden