Leren bij Abemec


Ontwikkeling en persoonlijke groei staan bij Abemec hoog in het vaandel en we vinden het dan ook belangrijk dat je niet stopt met leren als je bij Abemec gaat werken. Bijhouden van ontwikkelingen op jouw vakgebied is nodig om onze klanten altijd de beste service te kunnen geven. 

Om de aanwezige kennis binnen Abemec te waarborgen, investeren we jaarlijks in het opleiden en ontwikkelen van onze (toekomstige) medewerkers. Dit gebeurt door interne opleiding via Abemec Academy, maar ook via de vele merkspecifieke opleidingen bij leveranciers. Door middel van diverse samenwerkingsverbanden met het onderwijs bereiden we toekomstige medewerkers voor op het echte werk. 

Abemec Academy


De Abemec Academy is een opleidingscentrum voor medewerkers van Abemec. Voor elke functie zijn cursussen, trainingen en opleidingen beschikbaar. Daarnaast hebben we onze eigen BBL-opleiding TLM-4 voor monteurs. Deze opleiding is de landelijk erkende opleiding Technicus Landbouwmechanisatie van het Aventus College aangevuld met Abemec specifieke merken en specificaties. 

Na een goed afgeronde TLM-4 opleiding bij Abemec ben je ‘Technicus mobiele werktuigen’. Dat houdt in dat je vaktechnisch goed onderlegd bent en dat je van vele markten thuis bent. Je verricht in beperkte mate uitvoerende werkzaamheden op technisch gebied, zoals de allround monteur mobiele werktuigen, maar je hoofdtaken zijn o.a. het begeleiden en sturen van werkprocessen en het aansturen van medewerkers, het ondersteunen van de monteurs bij het adviseren van een klant, het controleren van het werk van de monteurs, het verrichten van calculaties en het opstellen van offertes etc. Daarnaast zijn het geven van service, het inplannen van onderhoud, het doorgeven aan de werkplaats van modificaties en het ondersteunen bij complexe storingen een belangrijk facet van je werk. 

Trots zijn we om te kunnen melden dat onze TLM-4 monteurs al sinds 2013 bovengemiddeld scoren bij de examens en elk jaar behoren tot de beste groep van hun lichting. 

Meer informatie over de opleiding Technicus Mobiele Werktuigen (TLM 4) vind je hier.

TIM


Abemec gelooft in investeren in jong talent en in de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Daarom is Abemec een TIM-bedrijf (professioneel leerbedrijf). Dat houdt in dat Abemec haar kennis, kunde, competenties en materieel t.b.v. vakopleidingen inbrengt en leerlingen de gelegenheid geeft om het vak op de werkvloer te leren. 
Samenwerking tussen opleidingen en het bedrijfsleven verbetert wat resulteert in beter opgeleide en gekwalificeerde werknemers, die daardoor makkelijker een baan vinden. 

Brancheorganisatie Fedecom heeft door een unieke krachtenbundeling van onderwijsinstellingen en bedrijven de vakopleidingen voor monteurs van mobiele werktuigen geprofessionaliseerd. Deze samenwerking moet leiden tot een grotere instroom van vakbekwame monteurs en een transparantere opleiding. Uiteindelijk moet dit fabrikanten, importeurs en mechanisatiebedrijven meer en vooral kwalitatief betere monteurs en medewerkers opleveren.

TIM is het onderwijsplatform van Fedecom Academy, Friesland College, Aventus en Aeres Tech en staat voor:
Talent & Technologie
Innovatie & ICT
Mobiliteit & Mechanisatie

Filmpje TIM

AgroLeeft


Abemec is ook partner van AgroLeeft.

AgroLeeft brengt studenten en ondernemers samen. Studenten werken met de modernste faciliteiten in het werkveld en krijgen de kans opdrachten voor en met het bedrijfsleven uit te voeren. Ze krijgen kwaliteitsonderwijs waarvan zeker is dat het aansluit op de praktijk en ondernemers komen in contact met toekomstige medewerkers. 
Samen leren, samen werken, samen leven. 

AgroLeeft is een samenwerking tussen het groene beroepsonderwijs en het bedrijfsleven in de regio Zuidoost-Nederland. Door intensief samen te werken aan onderwijsvernieuwing en een gezamenlijke werving en PR, zorgen we ervoor dat er voldoende personeel met relevante kennis voor onze sector beschikbaar blijft. 

Een voorbeeld uit de praktijk, waarbij Abemec samenwerkt met het Citaverde College.

"In het kader van AgroLeeft zijn de studenten loonwerk klas 2 niveau 3 BOL/BBL van het Citaverde College Roermond aan de slag gegaan met de gps-training door Abemec Sevenum. Het was een goed georganiseerde training, waarmee de studenten een start kunnen maken in de dagelijkse praktijk. 
Het programma bestond uit het opstellen van AB lijnen, instellen machine werkbreedtes, hedendaagse storingen, werking van gps, sensoren, taakkaarten, databeheer en casusopdrachten. 
Een prachtig voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven! "
Image title
Aan het laden
Aan het laden