Het coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en CU vergroot de Nederlandse ambities voor hernieuwbare energie. Klimaat en energie staan hoog op de agenda met een nieuwe minister voor Klimaat en Energie en een speciaal klimaat- en transitiefonds met €35 miljard voor de komende 10 jaar. Daarmee kan de coalitie een boost geven aan de echte kanteling naar een groene duurzame economie. Hoewel de details nog niet zijn uitgewerkt, lijkt het op nieuwe kansen voor windenergie op land.

Grijp uw kans!
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor windenergie op of om uw gronden? Neem dan contact op via wind@abemec.nl. Abemec werkt samen met zustermaatschappij BayWa r.e. om windenergie voor onze klanten mogelijk te maken. BayWa r.e. gaat graag met u in gesprek om te onderzoeken hoe u kunt profiteren van de uitgebreide ambities en tegelijkertijd onderdeel kunt zijn van de energietransitie.

Coalitieakkoord in lijn met ‘Fit for 55’
In het coalitieakkoord dat op 15 december 2021 werd gepresenteerd spreken VVD, D66, CDA en ChristenUnie af om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent te hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. De lat is door de coalitie zelfs iets hoger gelegd, op 60 procent reductie, als extra speling. Dit is dus in lijn met de Europese ‘Fit-for-55’ plannen. Het ‘Fit-for-55’ pakket omvat het Europese aangescherpte beleid met betrekking tot de energietransitie.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) vindt dat de nieuwe coalitie een veelbetekenende stap maakt met het verhogen van de klimaatambities, maar waarschuwt dat doelen voor 2030 mogelijk niet worden gehaald. Verschillende plannen wachten nog op uitwerking en onderbouwing en de tijd dringt. Uit publicaties van de Regionale Energie Strategieën (RES) valt op te maken dat de huidige ambitie van energieopwekking van 35 terawattuur (TWh) wel in 2030 haalbaar is. Samen komen de 30 energieregio’s met een hoge ambitie tot 55,1 TWh. Of dit genoeg is voor de aangescherpte ambities van de coalitie, is nog onduidelijk. In de zomer van 2023 wordt de RES 2.0 verwacht, waarin nieuwe zoekgebieden kunnen worden gedefinieerd.

Duurzame ambities nieuwe regering zijn klaar om vervuld te worden door de windsector
Volgens Hans Timmers, voorzitter van het bestuur van NWEA, gaat Nederland de doelen niet halen met alleen wind op zee. Elektrificatie en de inzet van schone waterstof zijn voor de industrie een van de belangrijkste wegen om de doelen van het Klimaatakkoord te halen. De elektriciteitsvraag van de industrie neemt daardoor bij uitvoering van alle plannen toe van 43 terawattuur (TWh) nu naar 128 TWh in 2030. Ter referentie, momenteel gebruikt Nederland zo’n 110 TWh per jaar in totaal. Circa 40 procent van die groei komt door productie van waterstof via elektrolyse. Het elektrolyservermogen in de RES’en telt op tot zo’n 9 gigawatt in 2030. Het is daarom belangrijk om ook de ambities voor de productie van windenergie op land te stimuleren.

Gekte op de energiemarkten
Door onder andere het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen, het sluiten van kern- en kolencentrales, de geopolitieke spanningen tussen de EU en Rusland en het stijgen van de prijs van CO2-uitstootrechten is de energieprijs de laatste maanden ontzettend hard gestegen. Op dit moment is er vloeibaar gas onderweg vanuit de VS om Europa te kunnen voorzien van genoeg gas. Dit heeft er ook voor gezorgd dat de ook de elektriciteitsprijs is gestegen. Dit geeft des te meer reden om te investeren in een duurzaam alternatief; wind op land!