Abemec en GroeNoord exclusief dealer van Bos milieuvriendelijke maai-hakselaar voor bermonderhoud

Bos Konstruktie en Machinebouw heeft mechanisatiebedrijven Abemec en GroeNoord als dealer aangesteld van haar onlangs geïntroduceerde maai-hakselaar. De innovatieve maai-hakselaar, een schijvenmaaier met hakselunit, voor aanbouw aan maaiarmen, heeft in tegenstelling tot klepelmaaiers vrijwel geen zuigende werking. Dat betekent weinig zwerfafval en zand in het maaisel. Daarnaast wordt het gemaaide gras gehakseld, zodat het beter verwerkbaar is bij composteren, biovergisting of opwaardering tot papier. Tevens kan de machine uitgerust worden met luchtondersteuning welke door middel van een innovatief ‘lucht-/geurgordijn’ insecten voor de machine verjaagt.

Landelijke dekking
“Bos heeft met GroeNoord en Abemec de gezamenlijke ambitie om via landelijke dekking de maai-hakselaar en andere Bos machines te verkopen en te servicen. We werken uitsluitend samen met gerenommeerde bedrijven die een goed distributie en serviceapparaat hebben en kennis van de techniek. GroeNoord en Abemec hebben een jarenlange ervaring en streven net als wij naar verbetering van berm- en groenonderhoud. En dat past perfect bij de visie van ons bedrijf.” Aldus Joris Bos, directeur van Bos Bolsward.

Volgens GroeNoord past de innovatieve maai-hakselaar van Bos naadloos in hun filosofie om bermonderhoud te verduurzamen en het maaisel op te waarderen zodat het meer circulair is door verwerking tot bijvoorbeeld wegmeubilair of als grondstof voor biovergisting.

Lagere CO2-voetafdruk
Zowel Abemec als GroeNoord constateren meer en meer belangstelling voor het toepassen van machines die het valoriseren van het restmateriaal op een hoger plan tillen. “Bermgras als waardevolle grondstof in plaats van afvalstof! Als je aan de basis begint geeft dat alleen maar voordelen voor verdere verwerking van bermmaaisel. Nu er steeds meer initiatieven komen om bermgras als grondstof, voor bijvoorbeeld eierendozen, papier, wegmeubilair etc., toe te passen is het van groot belang om het bermmaaisel schoon en verkleind aan te kunnen bieden aan verwerkers. Dit scheelt veel kosten, versnelt het verwerkingsproces en verlaagt de CO2-voetafdruk aanzienlijk”, geeft Abemec aan.

De eerste machines zijn door diverse klanten van GroeNoord en Abemec beproefd. “Zowel GroeNoord en Abemec zien veel interesse en vraag en zijn overtuigd dat de maai-hakselaar een nieuwe standaard in duurzaam bermonderhoud zet.”

Heeft u interesse in deze innovatieve maai-hakselaar? Neem dan contact op met uw Abemec verkoper.